Aktualności

04 września 2015

Uwaga Rolnicy

UWAGA ROLNICY Rolnicy, którzy w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie strat, przez. powołaną przez Wojewody Wielkopolskiego komisję. Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

» czytaj więcej..
03 września 2015

Uwaga Rolnicy

Dnia 04.09. 2015 roku o godzinie 9:00 odbędzie się bardzo ważne zebranie dla rolników w przedszkolu w Łęce Wielkiej dotyczące wniosków suszowych. Prosi się o przybycie każdego rolnika ,którego dotknęła klęska suszy.

» czytaj więcej..
03 września 2015

Stypendia szkolne dla uczniów

W terminie do 15 września br. w biurze nr 14 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Poniecu przyjmowane będą wnioski dotyczące stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, gdzie dochód nie przekracza 456 zł netto na jednego członka rodziny.

» czytaj więcej..
03 września 2015

KOMUNIKAT !

Komunikaty

» czytaj więcej..
24 sierpnia 2015

Wcześniejsze emerytury z KRUS

Wcześniejsze emerytury z KRUS W jakim wieku rolnicy mogą przechodzić na emeryturę? Do 31 grudnia 2017 roku - po przepracowaniu w gospodarstwie 30 lat. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, małżonkowi rolnika, domownikowi), który spełnia jednocześnie dwa warunki. - Jeden to osiągnięcie wieku emerytalnego, a drugi - podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Od 1 stycznia 2013 roku wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany. Dotyczy to zarówno kobiet, które urodziły się po 31 grudnia 1952 roku, jak i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku. Natomiast wiek 67 lat jako wiek emerytalny dotyczy kobiet urodzonych po 30 września 1973 roku i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 roku - mówi Wojciech Buszewicz, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Rawiczu.

» czytaj więcej..
Stronę odwiedziło 1779287 osób.
realizacja 2011: studio fabryka